Vexa Rossignol Odlo Swenor Marwe Ski Way SkiGo

Zasady "Sylwestra z nabiegowkach.pl 2017/18"

Par. 1. Termin i miejsce Szkolenia

 1. Szkolenie organizowane jest w terminie 28.12.2017 - 01.01.2018.
 2. Miejscem Szkolenia jest Szklarska Poręba i narciarskie trasy biegowe w Górach Izerskich.

Par. 2. Charakter i tematyka Szkolenia

 1. "Sylwester z nabiegowkach.pl 2017/18" jest zorganizowanym Szkoleniem z narciarstwa biegowego.
 2. Podczas Szkolenia zostanie położony nacisk na naukę poruszania sie na nartach biegowych za pośrednictwem różnych form aktywności fizycznej i zabaw na śniegu.
 3. Szkolenie jest otwarte i ma charakter sportowo-rekreacyjny oraz przeznaczone jest dla wszystkich czytelników portalu nabiegowkach.pl, niezależnie od poziomu zaawansowania Uczestników Szkoleń.
 4. W trakcie zajęć sportowych wchodzących w skład Szkolenia Uczestnicy podzieleni będą na minimum dwie grupy.
 5. W wypadku gdy warunki na narciarskich trasach biegowych w Jakuszycach i bliskich okolicach nie będą pozwalały na przeprowadzenie zajęć na nartach, zamiast zajęć zaplanowanych w Programie Szkolenia, do których niezbędny jest śnieg, będą odbywały się inne, zastępcze zajęcia na świeżym powietrzu o podobnej objętości i intensywności, co planowane wcześniej zajęcia na śniegu.

Par. 3. Uczestnicy

 1. Uczestnikami Szkolenia mogą być osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie w wieku powyżej 14 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych. Kadra Szkolenia nie sprawuje opieki nad Uczestnikami niepełnoletnimi.

Par. 4. Zakwaterowanie

 1. Podczas Szkolenia Uczestnicy będą zakwaterowani w Domu na Białej Dolinie w Szklarskiej Porębie.

Par. 5. Świadczenia

 1. W ramach Szkoleń Uczestnicy otrzymają:
  1. Zakwaterowanie - 4 noclegi.
  2. Wyżywienie - dwa posiłki dziennie, z wyjątkiem 31 grudnia, gdy podawane są trzy posiłki - jeden w formie kolacji sylwestrowej.
  3. Opiekę wykwalifikowanej kadry instruktorskiej przez cały okres pobytu na Szkoleniu.
  4. Zajęcia zgodnie z programem Szkolenia.
  5. Rekreacja w Termach Cieplickich.
  6. Transport na miejsce zajęć rozpoczynających się w miejscach odległych od Obiektu zakwaterowania.
  7. Udział w kolacji sylwestrowej.
  8. Udział w narciarskim Biegu Sylwestrowym.
  9. Możliwość indywidualnych konsultacji z Kadrą Szkolenia.

Par. 6. Osoby towarzyszące

 1. Uczestnicy mogą przyjechać na Szkolenie z osobami towarzyszącymi, także dziećmi, które nie biorą udziału w zorganizowanych zajęciach.

Par. 7. Cena udziału w Szkoleniu i zaliczki

 1. Cena udziału w Szkoleniu podana jest w Tabeli Opłat.
 2. Cena udziału w Szkoleniu zależy od daty dokonania zgłoszenia i daty wpłaty zaliczki. Uczestnicy, którzy dokonają zgłoszenia do 20.11.2017 i do tego dnia wpłacą Zaliczkę, udzielana jest zniżka zgodnie z Tabelą Opłat.
 3. Cenę udziału w Szkoleniu i zaliczkę należy wpłacać na rachunek bankowy Organizatora. Zaliczkę można wpłacić również za pośrednictwem platformy przelewów internetowych tpay.com.
 4. Zaliczkę należy wpłacić najpóźniej do 6.12.2017 r., a w wypadku dokonywania Zgłoszenia po tym terminie najpóźniej w następny dzień roboczy od terminu Zgłoszenia.
 5. Liczba miejsc na Szkoleniu jest ograniczona, o kolejności wpisywania na listę decyduje kolejność wpłat zaliczek.
 6. Wysokość zaliczki za każdą osobę powyżej 3 roku życia wynosi 500 zł.
 7. Cenę udziału w Szkoleniu pomniejszoną o wartość zaliczki należy wpłacić najpóźniej do 18.12.2017 r.
 8. Za datę zapłaty zaliczki i ceny udziału w Szkoleniu przyjmuje się datę zaksięgowania środków na rachunku Organizatora.

Tabela Opłat

charakter uczestnika Opłata przy zgłoszeniu i zaliczce do 20.11.2017 Opłata przy zgłoszeniu i zaliczce od 21.11.2017
osoba dorosła (powyżej 16 lat) uczestnicząca w zajęciach na nartach 1395 zł 1485 zł
osoba dorosła (powyżej 16 lat) towarzysząca - nie uczestnicząca w zajęciach na nartach 1395 zł 1395 zł
dziecko w wieku od 8 do 15 lat na dostawce 1295 zł 1295 zł
dziecko w wieku od 3 do 7 lat z połówką porcji i na dostawce 999 zł 999 zł
dziecko w wieku do 3 lat bez wyżywienia w łóżku z rodzicem bezpłatnie bezpłatnie

Par. 8. Rachunek bankowy do wpłat

 1. Wpłaty zaliczki i ceny Szkolenia należy dokonać na rachunek bankowy Organizatora - wydawcy portalu nabiegowkach.pl.
  beneficjent: XC4U, ul. Moniuszki 16 lok. 2, 51-610 Wrocław
  nazwa i adres banku: ING Bank Śląski,
  numer rachunku: 46 1050 1575 1000 0097 0689 1737
 2. Tytuł przelewu dla zaliczek: "zaliczka na udział w szkoleniu imię i nazwisko, termin".
 3. Tytuł przelewu dla zapłaty ceny: "opłata za udział w szkoleniu imię i nazwisko, termin".

Par. 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 8.11.2017 roku.
 2. Integralną częścią tego Regulaminu są Ogólne zasady obozów i szkoleń nabiegowkach.pl.

Społeczność na biegówkach

 • artykuły użytkowników

lubią nas