Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Jak umieścić obrazek wewnątrz treści artykułu?

W Edytorze treści artykułu ustaw kursor w miejscu tekstu, w którym ma znaleźć się obraz graficzny. W Przyborniku (zestawie ikon), znajdującym się nad oknem z edytowanym tekstem, kliknij w ikonkę przedstawiającą obraz. Otworzy się Menedżer obrazków - zaawansowana aplikacja umożliwiająca m.in. załadowanie obrazków na serwer, ustawienie marginesów, obramowania itp.

Menedżer obrazków

Utwórz katalog

Menedżer obrazków umożliwia tworzenie osobnych katalogów na dysku serwera, w których możesz umieszczać pliki graficzne. Umieszczanie plików w osobnych katalogach jest wskazane przy większej liczbie artykułów, ułatwia to zarządzanie plikami.

Menedżer obrazków - zakładanie nowego katalogu

Jeśli chcesz stworzyć nowy katalog, kliknij w ikonkę przedstawiającą katalog i znaczek "+" na zielonym tle. Ustal nazwę katalogu i wciśnij OK. Nowo powstały katalog będzie teraz widoczny w Menedżerze obrazków. Nazwą katalogu może być np. skrócony tytuł artykułu.

Załaduj pliki na serwer

Kliknij w ikonkę jak na obrazku poniżej, aby uaktywnić okno umożliwiające wskazanie plików, które mają zostać załadowane na serwer i umieszczone w treści artykułu.

Menedżer obrazków - wczytywanie pliku

Kliknij w przycisk ze znakiem (+) i wybierz plik, który chcesz zamieścić w treści artykułu. Jeśli zamierzasz umieścić więcej obrazków w publikacji, możesz wskazać więcej plików na dysku, klikając ten sam przycisk i wykonując całą operację ponownie. W sekcji okna zatytułowanej Kolejka pojawią się nazwy wszystkich plików oczekujących na przesłanie na serwer.

Menedżer obrazków pozwala na wczytanie większej liczby plików na raz.

Po kliknięciu w przycisk Wczytaj wszystkie pliki zostaną przesłane na serwer. Od teraz pliki będą widoczne w Menedżerze obrazków.

Zalecane wymiary i objętość obrazków umieszczanych w treści artykułu

Szerokość kolumny z treścią artykułu to 500 pikseli. Jeśli chcesz, aby obraz w tekście zajmował połowę szerokości szpalty tekstu, zeskaluj go do rozdzielczości 250 pikseli. Zalecamy wgrywać na serwer pliki o wymiarach takich, w jakich obraz ma być wyświetlony na stronie. Objętośc pliku nie powinna być większa niż 50kB.

Zdefiniuj parametry obrazu graficznego

Gdy pliki graficzne zostały już załadowane na serwer, wybierz obraz, który chcesz umieścić w artykule. Kliknij myszą w nazwę pliku na liście, która znajduje się w centralnym miejscu dolnej sekcji Menedżera obrazków. W prawej-dolnej sekcji okna Menedżera, zatytułowaneji Detale (Details), pojawi się miniatura wybranego pliku wraz z podstawowymi informacjami jak wymiary, rozmiar i typ pliku. Ikonki z prawej strony okienka pozwalają m.in. na zmianę nazwy pliku lub skasowanie go z dysku serwera.

Kliknij w obraz, aby zobaczyć powiększenie.

Uwaga! W górnym oknie Menedżera obrazków koniecznie zdefiniuj:

Adres - to adres obrazka, który został wybrany. Upewnij się, że pole to nie pozostaje puste. Jeśli jest puste, kliknij w obrazek na liście w dolnym oknie. Jeśli pole jest wypełnione, pozostaw je bez zmian.

Tekst alternatywny - to tekst, który pojawi się w miejscu obrazka, gdy wyświetlenie grafiki nie będzie możliwe. Z tekstów alternatywnych korzystają też syntezatory mowy, gdy odczytują treść strony osobom niedowidzącym.

Jak spowodować, aby po najechaniu kursorem myszy na obrazek pojawił się przypis?

W Menedżerze obrazków wybierz zakładkę Zaawansowane (Advanced). W pole Tytuł wpisz tekst, który chcesz, aby pojawiał się jako przypis po najechaniu kursorem myszy na obrazek.

Wymiary - wymiary, w jakich obrazek ma być prezentowany w tekście. Pamiętaj, że szerokość kolumny z treścią artykułu w serwisie nabiegowkach.pl to 500 pikseli. Uwaga! Nie wpisuj wymiarów większych, niż faktyczna rozdzielczość pliku graficznego. Spowoduje to znaczne pogorszenie jakości obrazu!

Wyrównanie - ustaw, czy obraz ma się pojawić nad, pod, z lewej, centralnej, czy prawej strony tekstu. W oknie Podgląd, po prawej stronie, zobaczysz symulację umieszczenia grafiki w kontekście tekstu artykułu.

Margines - ustaw margines obrazka (w pikselach). Ustawienie marginesu pozwala uniknąć przylegania tekstu bezpośrednio do obrazka. Zalecamy ustawienie marginesu o długości 8 pikseli nad i pod obrazkiem i 12 pikseli z prawej lub lewej strony. Jeśli obrazek wyrównujesz do lewej lub prawej strony, ustaw zerowy margines po tej stronie, z której nie ma tekstu.

Społeczność na biegówkach

  • na tablicy

  • na forum

  • artykuły użytkowników

Więcej

lubią nas