Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Specyfikacja techniczna form reklamowych w nabiegowkach.pl

Dokument określa sposób przygotowania kreacji dla systemu reklamowego nabiegowkach.pl. Reklamy emitowane w portalu nabiegowkach.pl muszą spełniać ramowe założenia poniższej Specyfikacji, dotyczące w szczególności rozmiarów, wag oraz metod interakcji z użytkownikami.

Wszystkie reklamy przeznaczone do emisji na stronach nabiegokwach.pl powinny spełniać warunki określone w Zasadach emisji reklam w nabiegowkach.pl dostępnych za pośrednictwem strony internetowej www.nabiegowkach.pl/reklama.html. Wydawca nabiegowkach.pl może nie dopuścić do emisji reklamy w wypadku braku jej zgodności ze specyfikacjami zawartymi w tym dokumencie i warunkami zawartymi w Zasadach emisji reklam w nabiegowkach.pl.

Zasady dotyczące wszystkich form reklamy dostępnej w nabiegowkach.pl

 1. Reklama nie może powodować występowania błędów lub ostrzeżeń podczas wyświetlania w Portalu.
 2. Reklama nie może zakłócać działania strony, na której jest wyświetlana.
 3. Dźwięk w reklamach
  1. Dźwięk w reklamach może być odtwarzany jedynie po akcji użytkownika (kliknięcie).
  2. Dźwięk w reklamach VideoAd może być uruchamiany po kliknięciu lub najechaniu.
  3. W wypadku reklam rozwijanych dopuszczalne jest odtwarzanie dźwięku po wykonaniu przez użytkownika akcji powodującej rozwinięcie się reklamy (najechanie kursorem myszy bądź kliknięcie).
  4. Dźwięk powinien wyłączać się automatycznie po zwinięciu reklamy.
  5. Jeżeli reklama ma dźwięk, musi zawierać czytelne oznaczenia włączania i wyłączania dźwięku.
  6. Pliki dźwiękowe powinny być pobierane z serwerów Wydawcy. Za techniczne przygotowanie kreacji wraz z obsługą plików dźwiękowych oraz poprawność jej działania odpowiada Reklamodawca.
 4. Rozwijanie kreacji
  1. Wszystkie kreacje rozwijane powinny zawierać czytelny komunikat informujący o rozwijaniu, np. „zobacz więcej", „rozwiń" itp.
  2. Rozwijanie kreacji do standardowych rozmiarów może nastąpić po najechaniu lub kliknięciu.
  3. Rozwijanie kreacji do rozmiarów większych niż standardowe może nastąpić wyłącznie po kliknięciu.
  4. Kreacja może się zwijać po zjechaniu z reklamy lub po kliknięciu - niezależnie od tego kreacja powinna powinna zawierać napis „ZWIŃ" lub napis „ZAMKNIJ" oraz przycisk „X" w prawym, górnym rogu kreacji. Minimalny rozmiar przycisku zamykającego to 14x14 pikseli, a minimalna wysokość czcionki w napisie „ZWIŃ" oraz „ZAMKNIJ" to 12 pikseli.
 5. Przycisk zamykania
  1. Reklamy emitowane na warstwie nad treścią strony (tzw. formy layer-owe), zasłaniające zawartość serwisu (np. toplayer), reklamy scrollowane oraz wszystkie inne reklamy agresywne muszą być wyposażone w napis „ZAMKNIJ" oraz przycisk „X" umieszczone w prawym, górnym rogu kreacji.
  2. Minimalny rozmiar przycisku zamykającego to 14x14 pikseli.
  3. Czcionki w napisie „ZAMKNIJ" to 12 pikseli. Zarówno napis jak i przycisk powinny znajdować się na nieprzeźroczystym tle i być klikalne na całej powierzchni.
  4. W wypadku reklamy o nieregularnych kształtach przycisk zamknięcia powinien być umieszczony w odległości maksymalnie 20 pikseli (w prawo lub do góry) od prawego górnego skraju głównego elementu kreacji.
  5. Przycisk zamykający powinien być statyczny, mieć podobny kontrast i wyrazistość jak główny element kompozycji oraz zachowywać stały rozmiar i kolorystykę przez cały czas emisji reklamy.
  6. W wypadku reklam umieszczonych na warstwie kliknięcie w napis lub krzyżyk powoduje zamknięcie kreacji, natomiast w przypadku reklam scrollowanych akcja ta powoduje umieszczenie kreacji w miejscu, w którym znajdowała się pierwotnie (przed uruchomieniem scrollowania).
 6. Kreacje odbiegające od powyższego schematu będą indywidualnie oceniane przez Wydawcę pod kątem zgodności z wymogami ergonomii użytkowania Portalu.
 7. Rozpoczęcie emitowania reklamy na stronach Portalu nie oznacza automatycznie, że Wydawca stwierdził zgodność reklamy ze specyfikacją reklamową i umożliwia wstrzymanie dalszego wyświetlania reklamy.

Zasady i wskazówki dotyczące bannerów Flash

 1. Animacja może mieć maksymalną prędkość 25 fps. Sugerowana prędkość wynosi 12 fps (klatek na sekundę).
 2. Plik SWF nie może być zabezpieczony przed debugowaniem.
 3. Reklama nie może obciążać procesora standardowego komputera więcej niż 20% jego zasobów. Za standardowy przyjmuje się komputer z procesorem Intel Celeron 1,7 GHz lub AMD Duron 1,7 GHz z zainstalowanym Flash Player w wersji 7.
 4. Reklama musi mieć warstwę z przyciskiem (button), na którym zdefiniowana jest akcja "clickTAG":

on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == "http:") {
getURL(clickTAG,clickTARGET);
}
}

 

Formaty, rozmiary, wagi standardowych form reklamowych

1. Formaty graficzne

l.p. produkt format waga [kB] rozmiar
[piksele]
rozmiar po rozwinięciu (najechanie kursorem)
1. billboard gif, jpg, flash 40 750x100 750x300
2. long banner gif, jpg, flash 40 728x90 728x250
3. banner gif, jpg, flash 30 468x60 468x150
4. long button gif, jpg 5 300x45 -
5. navibox gif, jpg, flash 40 300x250 600x250
6. skyscraper gif, jpg, flash 40 160x600 320x600
7. half page gif, jpg, flash 60 300x600 600x600
8. logo zakładka gif 5 130x30 -

 

2. Formaty tekstowe i graficzno-tekstowe

Blok Polecamy

Wiersz w sekcji "Sklep"

 • logo - plik graficzny w formacie gif lub jpg o wymiarach maksymalnie 65x14 pikseli i wadze maksymalnej 3 kB, lub nazwa miejscowości - tekst (maksymalnie 14 znaków)
 • nazwa - tekst (maksymalnie 16 znaków)
 • wyświetlany link -  widoczny adres URL, będący w całości lub przynajmniej części domeną reklamowanego serwisu internetowego - tekst (maksymalnie 20 znaków)
 • faktyczny adres URL - adres URL, do którego reklama przekierowuje po kliknięciu (maksymalnie 1024 znaki)

Punkty od 1 do 4 - wymagane.

Wiersz w sekcji "Wypożyczalnie" lub "Instruktorzy"

 • nazwa miejscowości - tekst (maksymalnie 14 znaków)
 • nazwa - tekst (maksymalnie 16 znaków)
 • adres WWW lub numer telefonu - widoczny adres URL, będący w całości lub przynajmniej części domeną reklamowanego serwisu internetowego lub nie podlinkowany numer telefonu -  tekst (maksymalnie 20 znaków)
 • faktyczny adres URL - adres URL, do którego reklama przekierowuje po kliknięciu (maksymalnie 1024 znaki)

Punkty od 1 do 3 - wymagane. Punkt 4 wymagany w wypadku podania adresu strony internetowej.

Społeczność na biegówkach

 • artykuły użytkowników

lubią nas