Vexa Rossignol Swenor Marwe Ski Way SPINE SkiGo

Kiedy w artykule mogą zostać wprowadzone poprawki?

Jeżeli artykuł wymaga większych zmian, są one zazwyczaj konsultowane z autorem tekstu. Zmiany, które nie wymagają konsultacji, to najczęściej:

  • przesunięcie artykułu do innej kategorii tematycznej,
  • przeredagowanie tytułu lub tekstu wprowadzającego, tak aby lepiej odzwierciedlały treść publikacji,
  • poprawki edytorskie, drobna korekta stylistyczna i gramatyczna,
  • uzupełnienie artykułu zdjęciami.

W przeważającej większości zmiany dokonywane są na etapie dopuszczenia artykułu do publikacji. Redakcja serwisu w wyjątkowych wypadkach może dokonać także zmian w okresie późniejszym.

Autor artykułu może dokonywać zmian w swoich materiałach zawsze. Wprowadzenie zmian w artykule może spowodować, że znów będzie on wymagał akceptacji przez moderatora.

Społeczność na biegówkach

  • na tablicy

  • na forum

  • artykuły użytkowników

Więcej

lubią nas